aterosklerozaVýskumom účinku sušenej prírodnej miazgy stromov Pistacia lentiscus – Chioskej mastichy – na znižovanie hladiny cholesterolu v krvi, jej kardiovaskulárnej ochrannej funkcii, ako aj preventívnemu účinku proti ateroskleróze sa venuje viacero vedeckých štúdií, z ktorých posledné sa objavili v odbornej literatúre len pred niekoľkými mesiacmi. Spomínajú sa v nich antioxidačné, protizápalové, či antiateromatické vlastnosti mastichy, rovnako ako jej priaznivý efekt na znižovanie sérových hodnôt tukov a cukru.

Protizápalové účinky mastichy a jej úloha pri znižovaní cholesterolu

Priaznivému vplyvu Chioskej mastichy na protizápalovú aktivitu v endotelových bunkách ľudskej aorty sa venujú autori Loizou, Paraschos, Mitakou a kolektív v štúdii publikovanej v máji 2009 v periodiku Experimental biology and medicine. Takýto pozitívny efekt je podľa spomínaných vedcov dosiahnutý podporovaním antioxidačného obranného systému organizmu, za ktorým stoja triterpenické zložky a fytosteroly ako napríklad tirucallol, obsiahnuté v miazge stromov, ako i zníženie sérových hladín cholesterolu, ktoré boli pri užívaní mastichy preukázané. V štúdii vedci uvádzajú, že pri počiatočných štádiách aterosklerózy zohráva rolu pripájanie sa leukocytov k cievnemu endotelu a následná migrácia buniek do cievnej steny. Tento proces si vyžaduje vytváranie endotelových adhéznych molekúl. Práve tomu, ako i prichytávaniu monocytov bránia spomínané látky v mastiche obsiahnuté. Práca vyzdvihuje úlohu fytostrerolov obsiahnutých v mastiche ako cievy ochraňujúcich látok a zároveň uvádza, že výskum priniesol i nový, detailnejší pohľad na mechanizmy priaznivého účinku mastichy na ľudský cievny systém.

Masticha znižuje cholesterol. Overené placebom kontrolovanou štúdiou!

Masticha štúdieV najnovšej, placebom kontrolovanej pilotnej štúdii, publikovanej v máji 2016 v periodiku European journal of preventive cardiology a zameranej na pôsobenie Chioskej mastichy na úroveň cholesterolu a glukózy v plazme na lačno (anglicky fasting plasma glucose, z čoho je odvodené i zaužívané označenie FPG), autori Kartalis, Didagelos, Georgiadis a kolektív skúmali účinky mastichy na vzorke sto päťdesiatich šiestich zdravých dobrovoľníkov, ktorých hladina cholesterolu v krvi prevyšovala úroveň 200 mg/dl. Rozdelení boli do štyroch skupín: prvá užívala placebo, druhá surovú mastichu  v množstve jeden gram denne, tretia mastichu zbavenú polymérov v tristotridsať miligramových kapsuliach a štvrtá mastichový prášok v množstve dva gramy denne. Po osemtýždňovej kúre bolo možné pozorovať u druhej skupiny zníženie hladiny cholesterolu v priemere o 11,5 mg/dl a glukózy v plazme na lačno o 4,5 mg/dl. Zaujímavým zistením je, že efekt bol najlepší u obéznych pacientov s indexom BMI nad 25, kde boli namerané zníženia o 13,5 mg/ dl u cholesterolu a 5,1 mg/dl u glukózy. Výsledky tretej a štvrtej skupiny sa od druhej výrazne nelíšili, z čoho vyplýva, že podľa formy podávanej mastichy sa efekt terapie líši len minimálne.

Užívanie Chioskej mastichy nepreukázalo žiadne vedľajšie účinky

Štúdia ďalej uvádza, že hodnoty LDL a HDL, triglyceridov, kyseliny močovej a CRP zostali prakticky nezmenené, zároveň nebol zaznamenaný žiadny negatívny efekt na zažívanie, činnosť ľadvín ani pečene. V závere správa uvádza, že Chioská masticha má významný efekt na zníženie hladín cholesterolu a cukru v krvi pri výbornej znášanlivosti. Vynikajúcou správou je, že efekt mastichovej kúry je v tomto smere najvýraznejší u obéznych osôb, čiže jednej z najrizikovejších skupín.

Záver: Chioskou mastichou proti ateroskleróze

Poškodeniu cievneho endotelu, aké postupne vedie až k ateroskleróze, ktorým je v strednom a staršom veku ohrozená značná časť našej populácie, možno predchádzať nielen zdravším stravovaním, aktívnym spôsobom života, ale i využívaním prírodných doplnkov s preukázaným preventívnym i terapeutickým účinkom. Skutočnosť, že i v tomto smere sa čoraz viac pozornosti venuje Chioskej mastiche, zrejme nebude náhodná.

masticha-vena-kura

Prírodná kúra na vysoký cholesterol – 50 dní

Mastichová kúra na vysoký cholesterol je odporúčaná prírodná terapia pri problémoch so zvýšeným cholesterolom a aterosklerórou. Je vhodná aj pre terapiu vysokého krvného tlaku.

Vďaka extraktu z olív s obsahom polyfenolov priaznivo vplýva na oxidáciu LDL cholesterolu, podporuje cirkuláciu krvi v cievach a pomáha udržiavať normálneho hladinu krvného tlaku.

Obsahuje: 

2x Masticha Vena

1x jablčný ocot

>> doprava zadarmo, doručenie do 24 hodín.

0