Za celý team MastichaTerapia vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, rodinnú pohodu, oddych od bežného každodenného života a hlavne pevné zdravie!  ;-)

A pripájame aj krátky vinš:

MastichaTerapia vám želá príjemné prežitie vianočných sviatkov,
a v novom roku veľa úspešných (nielen) piatkov.
Nech vás starosti a choroby obchádzajú,
a úspechy sa v hojnej miere napĺňajú.

vianoce s masticha terapia

 

0