Ochrana súkromia

V týchto zásadách spracovania osobných údajov vám vysvetlíme, čo sa s vašimi údajmi deje, kto k nim má prístup a prečo alebo kedy ich môžeme zbierať. Rozsah spracovanie sa líši podľa toho, ako naše služby využijete, a preto sme informácie ďalej prehľadne rozdelili tak, aby ste sa v nich ľahko zorientovali – či už len prezeráte naše stránky, prihlásite sa k newsletteru alebo sa stanete našimi klientami.

Spracovanie osobných údajov sa riadi európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kto je správca osobných údajov

Vaše údaje spracúvajú spoloční správcovia:

APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, IČO: 502 91 503

Konateľ:

Pavol Bojda
Čab 198, 951 24 Čab

Kedy osobné údaje spracovávame

S údajmi budeme pracovať, ak:

 • ste našimi zákazníkmi
 • vám zasielame náš newsletter
 • spolu komunikujeme
 • navštívite náš web

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Vždy robíme maximum preto, aby sme vaše osobné údaje ochránili čo najlepšie. Podľa GDPR máte nasledujúce práva, len dávame vopred na vedomie, že vám v niektorých konkrétnych prípadoch nemusíme byť schopní plne vyhovieť:

 • požadovať od nás informáciu, ako a ktoré vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov,
 • žiadať prenesenie osobných údajov k inému správcovi,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, potom tento súhlas vziať späť,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že boli vaša práva pri spracovaní osobných údajov porušené.

Všetky práva alebo akékoľvek otázky môžete uplatniť elektronicky na poradna@mastichaterapia.sk alebo písomne ​​na adrese APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, Slovensko. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika..

1. Osobné údaje zákazníkov

Ktoré osobné údaje spracovávame:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • fakturačnú adresu,
 • doručovaciu adresu,
 • našu vzájomnú komunikáciu,
 • informácie a podklady, ktoré nám v rámci poskytovania služieb poskytnete,
 • vaše hodnotenie našich služieb,
 • fotografie pridané spolu s hodnoteniami.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme:

 • Plníme zmluvu alebo o nej rokujeme – údaje spracovávame, aby sme vám mohli pripraviť ponuku a poskytovať naše služby. Bez poskytnutia týchto údajov to teda nepôjde.
 • Plníme právnej povinnosti – pri vedení účtovníctva, spracovanie daní a plnení ďalších predpisov
 • V rámci našich oprávnených záujmov – našim klientom posielame novinky, občas uverejňujeme fotografie z našich seminárov, vedieme si evidenciu našich skvelých klientov (CRM), vytvárame si naše interné štatistiky a reporting
 • Máme váš súhlas – ak nám poskytnete referenciu na naše služby

Ako dlho budeme údaje spracovávať:

Vaše údaje budeme spracovávať po dobu spolupráce, a ďalej 10 rokov po jej ukončení, ak iné predpisy neustanovujú dobu ešte dlhšiu.

Tipy pre nakupovanie doplnkov výživy:

Na e-mail, prípadne telefónne číslo môžeme našim zákazníkom zasielať newsletter alebo iné obchodné oznámenie zo sveta prírodných doplnkov výživy a tipov pre podporu zdravia. Zo zasielanie sa môžete samozrejme kedykoľvek odhlásiť.

Kto môže mať k údajom prístup:

So spracovaním údajov nám pomáhajú niektorí ďalší dodávatelia služieb alebo aplikácií:

 • FUTUR DIGITAL s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius,Litva, poskytovateľ software pre odosielanie newslettrov, , tieto údaje sa však naďalej nachádza na území EÚ a podliehajú GDPR
 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoloční správcovia nevyužívajú.

Osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej správy, pokiaľ tak budeme musieť urobiť. Informácie týkajúce sa právnych služieb však podliehajú advokátskej mlčanlivosti.

2. Zasielanie noviniek (newsletter)

Ktoré osobné údaje spracovávame:

 • meno
 • e-mailová adresa

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme:

S osobnými údajmi pracujeme, pretože ste nám s prihlásením do newsletteru dali súhlas. 

Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť preklikom v e-maile alebo nám napísať na poradna@mastichaterapia.sk.

Ako dlho budeme údaje spracovávať:

Súhlas udeľujete na dobu 3 rokov, ak túto dobu nepredĺžite alebo ho nevezmete späť.

Kto môže mať k údajom prístup:

 • APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, IČO: 502 91 503
 • poskytovateľ marketingového softvéru Mailerlite, UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius,Litva, poskytovateľ software pre odosielanie newslettrov, , tieto údaje sa však naďalej nachádza na území EÚ a podliehajú GDPR
 • FUTUR DIGITAL s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Spoloční správcovia nevyužívajú.

3. Osobné údaje pri komunikácii s nami

Ktoré osobné údaje spracovávame:

 • meno, priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • text správy.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme:

Komunikácia je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme kvôli zodpovedanie vašich otázok a údaje z vašich podnetov tiež pre zlepšovanie našich služieb. Bez spracovanie týchto údajov vám nebudeme môcť odpovedať.

Ako dlho budeme údaje spracovávať:

Vaše údaje budeme spracovávať len po nevyhnutne dlhú dobu, maximálne 3 mesiace po našej poslednej komunikácii.

Kto môže mať k údajom prístup:

 • APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, IČO: 502 91 503
 • FUTUR DIGITAL s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoloční správcovia nevyužívajú.

4. Cookies a prehliadanie webu

Vyhlásenie o používaní súborov cookie

Čo sú to súbory cookie

Súbory cookie sú krátke textové súbory vytvorené webovým serverom a uložené vo vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na tú istú webovú lokalitu, prehliadač odošle uložený súbor cookie späť a server načíta všetky informácie, ktoré pre vás predtým uložil. Súbory cookie používa na svoju prevádzku prevažná väčšina webových lokalít.

Typy súborov cookies podľa umiestnenia, trvanlivosti a používania

Súbory cookie možno rozdeliť podľa toho, kto ich na webovej lokalite umiestňuje, t. j. na:

 • Súbory cookie prvej strany: Sú obmedzené na doménu webovej lokality, ktorú si prezeráte. Tieto súbory cookie sa považujú za bezpečnejšie.
 • Súbory cookie tretej strany: Sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. To umožňuje sledovanie používateľov v rôznych doménach. Často sa používajú na vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti možno súbory cookie rozdeliť na:

 • Krátkodobé (session cookie): Po zatvorení prehliadača sa z počítača vymažú.
 • Dlhodobé (persistent cookie): Uchovávajú sa aj po zatvorení prehliadača, vymažú sa až po veľmi dlhom čase (závisí to od prehliadača a nastavení súborov cookie). Možno ich vymazať aj ručne.

Používanie súborov cookie možno rozdeliť takto:

 • Technické cookies: Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, bezpečnosť, správne zobrazenie na vašom počítači alebo mobilnom telefóne, automatické vypĺňanie a odosielanie formulárov atď. Tieto súbory cookie nemožno vypnúť. Spôsobilo by to nefunkčnosť webovej stránky.
 • Analytické a výkonnostné cookies: Nám umožňujú merať výkonnosť našej stránky a našich reklamných kampaní. Používame ich na určenie počtu návštev a zdrojov návštev našej webovej lokality. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookie spracúvame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré by poukazovali na konkrétnych používateľov našej webovej lokality. Čím viac ľudí má povolené štatistické súbory cookie, tým lepšie môžeme optimalizovať našu stránku, aby bola relevantnejšia pre to, čo ľudia na stránke robia.

Personalizovaná reklama – Vďaka používaniu personalizovaných súborov cookie vás nebudeme musieť stále žiadať o tie isté informácie, budeme mať možnosť ponúkať vám produkty na základe vašich záujmov alebo prispôsobovať obsah stránky priamo vám. Reklamné súbory cookie používame my alebo naši partneri na to, aby sme vám pripomenuli ponuky, ktoré ste si pozreli na našej stránke a inde na internete: na Facebooku, v službe Google alebo v službe Seznam. S týmto súhlasom sa vám nezobrazí viac reklám, ale budú sa vám zobrazovať najmä reklamy, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu. Súhlas s týmito súbormi cookie môžete kedykoľvek odvolať.

Prečo cookies spracovávame a na základe čoho môžeme:

 • Oprávnený záujem – vďaka cookies meriame návštevnosť a robíme si štatistiky o vašom správaní na webe. Môžeme tak strážiť a zdokonaľovať funkčnosť a bezpečnosť nášho webu.
 • Súhlas – ak nám k tomu dáte súhlas, prispôsobíme vám na mieru reklamu a jej zacielenie alebo využijeme cookies pre retargeting.

Na čo používame súbory cookie

Na našej webovej stránke používame tieto súbory cookie:

 • Google Analytics – prvá strana, dlhodobé. Používajú sa na vytváranie anonymných štatistík o používaní stránky (štatistické cookies). Spracovateľom údajov získaných zo súborov cookie je spoločnosť Google LLC. Do Google analytics, v prípade súhlasu používateľa s cookies, naviac odosielame ID prihlásených používateľov. Tieto ID sa použijú na rozpoznanie používateľov, keď sa znova prihlásia na našu stránku v rôznych zariadeniach alebo prehliadačoch. Podmienky spracovania údajov služby Google Analytics.
 • Google Ads – prvá strana, dlhodobé, marketingové cookies (remarketing a konverzia). Do Google Ads, v prípade súhlasu používateľa s cookies,naviac posielame osobné údaje používateľov pre zlepšenie merania konverzií. Podmienky spracovania údajov reklamy.
 • Meta Pixel – prvostupňové, dlhodobé, personalizované a marketingové cookies. Do Meta, v prípade súhlasu používateľa s cookies, naviac odosielame šifrované adresy, emailové adresy, telefónne čísla a identifikátory používateľov našich návštevníkov. Podmienky spracovania údajov Facebooku.

Ako dlho budeme údaje spracovávať:

Cookies pre meranie a fungovanie webu sú uchované iba na čas nevyhnutne potrebný pre fungovanie webu a štatistiku. Jednotlivé doby spracovania nájdete v tabuľke nižšie. Súhlas s použitím marketingových cookies udeľujete na dobu uvedenú takisto u jednotlivých druhov cookies. Môžete ho vziať kedykoľvek späť, stačí, keď pozmeníte nastavenia svojho webového prehliadača, alebo sa nám ozvete na poradna@mastichaterapia.sk. Informácie o tom, ako si nastaviť svoj prehliadač a obmedziť alebo povoliť spracovanie cookies, nájdete tu. Nastavenie cookies môžete tiež urobiť na tomto webe.

Webové stránky môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o vašom správaní – stačí si tak nastaviť prehliadač, alebo je možné vzniesť proti zberu na základe nášho oprávneného záujmu námietku, a to zaslaním na poradna@mastichaterapia.sk. Vašu námietku vybavíme do 1 mesiaca od doručenia. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webu, nemôžeme vám potom zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu nášho webu.

Cookies zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje vašu identifikáciu.

Ako môžete zmeniť svoj súhlas

Jednoducho. Kliknutím na odkaz Nastavenia cookies môžete upraviť svoj predchádzajúci súhlas s cookies.

Kto môže mať k údajom prístup:

Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • službou Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Google Adwords, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Cookies súbory sú následne spracovateľmi spracované v súlade s ich podmienkami nakladania s osobnými údajmi:

službou Google Analytics:

službou Google Adwords

Ďalej k týmto údajom môže mať prístup:

 • APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, IČO: 502 91 503
 • FUTUR DIGITAL s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalšie poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoloční správcovia nevyužívajú.

Na tomto webe zhromažďujeme tieto súbory cookies:

 1. Google Analytics
 2. Facebook
 3. Google Ads
 4. Dognet
 5. Smartsupp chat
 6. Smartsupp live chat

Tieto zásady sme pripravili k 24. 2. 2024. Upozorňujeme, že v budúcnosti môže dôjsť k ich zmene.