Ochrana súkromia

V týchto zásadách spracovania osobných údajov vám vysvetlíme, čo sa s vašimi údajmi deje, kto k nim má prístup a prečo alebo kedy ich môžeme zbierať. Rozsah spracovanie sa líši podľa toho, ako naše služby využijete, a preto sme informácie ďalej prehľadne rozdelili tak, aby ste sa v nich ľahko zorientovali – či už len prezeráte naše stránky, prihlásite sa k newsletteru alebo sa stanete našimi klientami.

Spracovanie osobných údajov sa riadi európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kto je správca osobných údajov

Vaše údaje spracúvajú spoloční správcovia:

APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, IČO: 502 91 503

Konateľ:

Pavol Bojda
Čab 198, 951 24 Čab

Kedy osobné údaje spracovávame

S údajmi budeme pracovať, ak:

 • ste našimi zákazníkmi
 • vám zasielame náš newsletter
 • spolu komunikujeme
 • navštívite náš web

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Vždy robíme maximum preto, aby sme vaše osobné údaje ochránili čo najlepšie. Podľa GDPR máte nasledujúce práva, len dávame vopred na vedomie, že vám v niektorých konkrétnych prípadoch nemusíme byť schopní plne vyhovieť:

 • požadovať od nás informáciu, ako a ktoré vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov,
 • žiadať prenesenie osobných údajov k inému správcovi,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, potom tento súhlas vziať späť,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že boli vaša práva pri spracovaní osobných údajov porušené.

Všetky práva alebo akékoľvek otázky môžete uplatniť elektronicky na poradna@mastichaterapia.sk alebo písomne ​​na adrese APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, Slovensko. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika..

1. Osobné údaje zákazníkov

Ktoré osobné údaje spracovávame:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • fakturačnú adresu,
 • doručovaciu adresu,
 • našu vzájomnú komunikáciu,
 • informácie a podklady, ktoré nám v rámci poskytovania služieb poskytnete,
 • vaše hodnotenie našich služieb,
 • fotografie pridané spolu s hodnoteniami.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme:

 • Plníme zmluvu alebo o nej rokujeme – údaje spracovávame, aby sme vám mohli pripraviť ponuku a poskytovať naše služby. Bez poskytnutia týchto údajov to teda nepôjde.
 • Plníme právnej povinnosti – pri vedení účtovníctva, spracovanie daní a plnení ďalších predpisov
 • V rámci našich oprávnených záujmov – našim klientom posielame novinky, občas uverejňujeme fotografie z našich seminárov, vedieme si evidenciu našich skvelých klientov (CRM), vytvárame si naše interné štatistiky a reporting
 • Máme váš súhlas – ak nám poskytnete referenciu na naše služby

Ako dlho budeme údaje spracovávať:

Vaše údaje budeme spracovávať po dobu spolupráce, a ďalej 10 rokov po jej ukončení, ak iné predpisy neustanovujú dobu ešte dlhšiu.

Tipy pre nakupovanie doplnkov výživy:

Na e-mail, prípadne telefónne číslo môžeme našim zákazníkom zasielať newsletter alebo iné obchodné oznámenie zo sveta prírodných doplnkov výživy a tipov pre podporu zdravia. Zo zasielanie sa môžete samozrejme kedykoľvek odhlásiť.

Kto môže mať k údajom prístup:

So spracovaním údajov nám pomáhajú niektorí ďalší dodávatelia služieb alebo aplikácií:

 • nWave s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius,Litva, poskytovateľ software pre odosielanie newslettrov, , tieto údaje sa však naďalej nachádza na území EÚ a podliehajú GDPR
 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoloční správcovia nevyužívajú.

Osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej správy, pokiaľ tak budeme musieť urobiť. Informácie týkajúce sa právnych služieb však podliehajú advokátskej mlčanlivosti.

2. Zasielanie noviniek (newsletter)

Ktoré osobné údaje spracovávame:

 • meno
 • e-mailová adresa

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme:

S osobnými údajmi pracujeme, pretože ste nám s prihlásením do newsletteru dali súhlas. 

Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť preklikom v e-maile alebo nám napísať na poradna@mastichaterapia.sk.

Ako dlho budeme údaje spracovávať:

Súhlas udeľujete na dobu 3 rokov, ak túto dobu nepredĺžite alebo ho nevezmete späť.

Kto môže mať k údajom prístup:

 • APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, IČO: 502 91 503
 • poskytovateľ marketingového softvéru Mailerlite, UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius,Litva, poskytovateľ software pre odosielanie newslettrov, , tieto údaje sa však naďalej nachádza na území EÚ a podliehajú GDPR
 • nWave s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Spoloční správcovia nevyužívajú.

3. Osobné údaje pri komunikácii s nami

Ktoré osobné údaje spracovávame:

 • meno, priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • text správy.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme:

Komunikácia je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme kvôli zodpovedanie vašich otázok a údaje z vašich podnetov tiež pre zlepšovanie našich služieb. Bez spracovanie týchto údajov vám nebudeme môcť odpovedať.

Ako dlho budeme údaje spracovávať:

Vaše údaje budeme spracovávať len po nevyhnutne dlhú dobu, maximálne 3 mesiace po našej poslednej komunikácii.

Kto môže mať k údajom prístup:

 • APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, IČO: 502 91 503
 • nWave s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoloční správcovia nevyužívajú.

4. Cookies a prehliadanie webu

Čo sú cookies, nájdete napríklad tu.

Prečo cookies spracovávame a na základe čoho môžeme:

 • Oprávnený záujem – vďaka cookies meriame návštevnosť a robíme si štatistiky o vašom správaní na webe. Môžeme tak strážiť a zdokonaľovať funkčnosť a bezpečnosť nášho webu.
 • Súhlas – ak nám k tomu dáte súhlas, prispôsobíme vám na mieru reklamu a jej zacielenie alebo využijeme cookies pre retargeting.

Ako dlho budeme údaje spracovávať:

Cookies pre meranie a fungovanie webu sú uchované iba na čas nevyhnutne potrebný pre fungovanie webu a štatistiku. Jednotlivé doby spracovania nájdete v tabuľke nižšie. Súhlas s použitím marketingových cookies udeľujete na dobu uvedenú takisto u jednotlivých druhov cookies. Môžete ho vziať kedykoľvek späť, stačí, keď pozmeníte nastavenia svojho webového prehliadača, alebo sa nám ozvete na poradna@mastichaterapia.sk. Informácie o tom, ako si nastaviť svoj prehliadač a obmedziť alebo povoliť spracovanie cookies, nájdete tu. Nastavenie cookies môžete tiež urobiť na tomto webe.

Webové stránky môžete používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o vašom správaní – stačí si tak nastaviť prehliadač, alebo je možné vzniesť proti zberu na základe nášho oprávneného záujmu námietku, a to zaslaním na poradna@mastichaterapia.sk. Vašu námietku vybavíme do 1 mesiaca od doručenia. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webu, nemôžeme vám potom zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu nášho webu.

Cookies zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje vašu identifikáciu.

Ako môžete zmeniť svoh súhlas

Jednoducho. Kliknutím na odkaz Nastavenia cookies môžete upraviť svoj predchádzajúci súhlas s cookies.

Nastavenia cookies

Kto môže mať k údajom prístup:

Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • službou Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Google Adwords, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Cookies súbory sú následne spracovateľmi spracované v súlade s ich podmienkami nakladania s osobnými údajmi:

službou Google Analytics:

službou Google Adwords

Ďalej k týmto údajom môže mať prístup:

 • APOTHECARY s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra, IČO: 502 91 503
 • nWave s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalšie poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoloční správcovia nevyužívajú.

Na tomto webe zhromažďujeme tieto súbory cookies:

SušenkaTypTrvaniePopis
_fbptretia strana3 monthsTento súbor cookie nastavuje spoločnosť Facebook tak, aby zobrazovala reklamy na Facebooku alebo na digitálnej platforme poháňanej reklamami na Facebooku po návšteve webovej stránky.
_gatretia strana2 yearsSúbor cookie _ga nainštalovaný službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.
_ga_2VJWL01N0Etretia strana2 yearsCookie je nainštalovaný Google Analytics.
_gat_UA-58772272-1tretia strana1 minuteVariácia súboru cookie _gat, ktorý nastavili služby Google Analytics a Správca značiek Google, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok sledovať správanie návštevníkov a merať výkonnosť stránok. Prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej lokality, na ktoré sa vzťahuje.
_gcl_autretia strana3 monthsPoskytuje Google Tag Manager na meranie účinnosti reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby.
_gidtretia strana1 daySúbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a anonymne navštevované stránky.
_hjSession_625952relácia30 minutesNo description
_hjSessionUser_625952relácia1 yearNo description
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
frtretia strana3 monthsFacebook nastavuje tento súbor cookie tak, aby používateľom zobrazoval relevantné reklamy sledovaním správania používateľov na webe, na stránkach, ktoré majú Facebook pixel alebo sociálny doplnok Facebooku.
laravel_sessiontretia strana6 hourslaravel používa laravel_session na identifikáciu inštancie relácie pre používateľa, toto je možné zmeniť
nitroCachedPagereláciasessionNo description
PAPVisitorIdtretia strana1 yearTento súbor cookie nastavuje Post Affiliate Pro. Tento súbor cookie sa používa na uloženie ID návštevníka, ktoré pomáha pri sledovaní pridruženého subjektu.
sbtretia strana2 yearsTento súbor cookie používa Facebook na kontrolu svojich funkcií, zhromažďovanie jazykových nastavení a zdieľanie stránok.
TawkConnectionTimesessionTawk.to, a live chat functionality, sets this cookie. For improved service, this cookie helps remember users so that previous chats can be linked together.
tk_ai5 yearsJetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking.
tk_lr1 yearThe tk_lr is a referral cookie set by the JetPack plugin on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack.
tk_ortretia strana5 years
tk_or je súbor cookie  nastavený doplnkom JetPack na stránke eshopu, ktorý analyzuje správanie sprostredkovateľa pre Jetpack.
tk_qs30 minutesJetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking.
tk_r3dtretia strana3 daysJetPack inštaluje tento súbor cookie na zhromažďovanie interných metrík pre aktivitu používateľov a na zlepšenie používateľskej skúsenosti.
twk_idm_keyreláciasessionNo description
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
VISITOR_INFO1_LIVEtretia strana5 months 27 daysSúbor cookie nastavený službou YouTube na meranie šírky pásma, ktorý zisťuje, či používateľ používa novú alebo starú verziu prehrávača.
YSCtretia stranasessionSúbor cookie YSC nastavuje Youtube a používa sa na sledovanie počtu zhliadnutí daného videa na stránkach Youtube.
yt-remote-connected-devicestretia strananeverYouTube nastavuje tento súbor cookie na ukladanie predvolieb videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.
yt-remote-device-idtretia strananeverYouTube nastavuje tento súbor cookie na ukladanie predvolieb videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.

Tieto zásady sme pripravili k 21. 9. 2020. Upozorňujeme, že v budúcnosti môže dôjsť k ich zmene.