Masticha a ústna dutina

Masticha – liečivá živica

Na slnku sušená živica stromov Pistacia lentiscus, rastúcich na ostrove Chios v Egejskom mori, sa spája s históriou širšieho regiónu po stáročia. Jej liečivé účinky poznali mnohé generácie dobových lekárov a dnes sa na ne môžeme pozrieť z odbornej stránky i čo sa týka pozitívnych účinkov na ústnu dutinu.

Masticha z Chiosu

Povlak na zuboch (zubný plak)

Už za čias Osmanov bola masticha ceneným prostriedkom na udržanie sviežeho dychu, využívaným najvyššími kruhmi spoločnosti. Pilotná štúdia japonských vedcov Takahašiho a kolektívu z univerzity Meikai v prefektúre Saitama dokázala s využitím dvojito zalepených, placebom kontrolovaných štúdií, že žuvanie mastichy i mastichových žuvačiek má významný vplyv proti tvorbe zubného povlaku i na množstvo baktérií v ústnej dutine.
Študované bolo nielen množstvo baktérií obsiahnuté v slinách po štvorhodinovom žuvaní mastichových žuvačiek, overené anaeróbnou kultiváciou pri 37 stupňoch počas 48 hodín, ale i formácia nového plaku počas siedmych dní bez mechanického ošetrovania zubov. Preukázalo sa nielen významné zníženie počtu bakteriálnych kolónií, ale i priaznivý efekt pri tvorbe zubného povlaku, ktorý sa u skupiny žuvajúcej mastichu tvoril v menšom množstve.

Zubný kaz

Známy je i význam mikroorganizmov pri tvorbe zubného kazu, pričom najčastejšie ide o kariogénne druhy Streptococcus mutans a Streptococcus sobrinus. Pôsobeniu mastichy na uvedené baktérie sa venovali vo svojej štúdii autori Aksoy, Duran a Koksal z Univerzity Suleymana Demirela v tureckej Isparte. Výsledkom štúdie bola výrazne znížená prítomnosť uvedených pôvodcov zubného kazu v slinách skupiny žuvajúcej mastichu oproti tým, ktorí používali placebo, konkrétne parafín. V závere práce sa spomína výrazný antibakteriálny účinok mastichy na kariogénne mikroorganizmy a jej preventívny účinok proti vzniku zubného kazu.
V literatúre venovanej tvorbe zubného kazu sa navyše spomína niekoľko ďalších zaujímavých faktov: prenos baktérií zo skupiny Streptococcus mutans sa deje už v útlom detstve – podľa Caufielda a kolektívu vo veku medzi 19 a 31 mesiacov – a ako jedno z dôležitých preventívnych opatrení sa uvádza i starostlivosť budúcich matiek o ústnu dutinu a zuby. Väčšina detí – ako to vyplýva napríklad z vedeckých štúdií Caufielda, či Berkowitza a Jordana – totiž tieto organizmy získava práve od svojich matiek.

Masticha a paradentóza

Paradentóza

Vďaka preukázaným antimikrobiálnym vlastnostiam produktov obsahujúcich mastichu na prostredie ústnej dutiny možno túto prírodnú živicu považovať i za vhodnú prevenciu voči infekciám ďasien i závesného aparátu zubov – paradentóze. Za jej vznikom takisto stoja baktérie a zubný povlak. Sekundárna infekcia môže byť takisto komplikujúcim faktorom pri prítomnosti aftov v ústach, v dobre ošetrovanej ústnej dutine zriedkavejšie dochádza k zápalom hrdla a s nimi spojenej nepríjemnej bolesti.

paradentóza - masticha

Zubná pasta s Chioskou mastichou

 

Viac o Chioskej mastiche sa dočítate aj v článku: Čo je to masticha

Zdieľajte:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •