Mastix / masticha a zopár zaujímavostí

21. septembra 2017 Pavol Bojda Liečba mastichou, Zaujímavosti

Čo je to mastix, odkiaľ pochádza, načo sa používa a mnoho ďalších informácií sa dočítate v tomto článku.

Pravá chioská masticha

Mastix alebo masticha

Mastix je prírodná živica stromu Pistacia lentiscus, ktorá našla mnohoraké využitie v potravinárskom priemysle, lekárstve, kozmetike, dentálnej hygiene a iných odvetviach. Zaujímavosťou je, že na Slovensku sa uchytil jej hovorový názov masticha, ktorý je pravdepodobne odvodený z českého pravopisu.

Predaj mastixu v SR a ČR

Ďalšou zaujímavosťou je, že napriek tomu, že predaj mastixu sa objavil v Českej republike skôr než na Slovensku, u nás je v dnešných dobách nepomerne rozšírenejší oproti Česku, a to najmä v oblasti prírodnej medicíny vo forme kaspúl redukujúcich žalúdočnú baktériu Helicobacter pylori.

Ochranná známka mastixu

Či už masticha alebo mastix, originálna prírodná živica stromu Pistacia lentiscus pochádza výhradne z gréckeho ostrova Chios, hoci v histórii boli uskutočnené snahy o jej dopestovanie aj v iných oblastiach. Práve mastix z oblasti Mastichochoria (južná časť ostrova Chios) obsahuje maximum účinných látok oceňovaných v prírodnej medicíne. Z tohto dôvodu je chioský mastix od roku 1997 držiteľom známky PDO (chránené označenie pôvodu).