Príbeh Mastichy: Pestovanie a zber

5. októbra 2018 Mária Richtáriková Liečba mastichou, Zaujímavosti

Masticha ako liečivý produkt je výsledkom celoročnej práce domácich obyvateľov Chiosu na poliach a v sadoch.

Pestovatelia chioskej mastichy

Ich práca je ťažká a zdĺhavá, hlavne ak rodina vlastní niekoľko stoviek stromov, čo na tomto ostrove nie je ničím výnimočným.

Stáva sa, že po štúdiách a získavaní prvých pracovných skúseností vo veľkých mestách ako sú napríklad Atény sa mladí vracajú späť na ostrov, aby pomáhali svojim rodičom a starým rodičom starať sa o mastichové sady, ktoré sa dedia z generácie na generáciu.

Mastix je v týchto oblastiach vysoko cenený a a jeho pestovanie je značnou pomocou v živote obyvateľov Chiosu.

V minulosti bola cena mastichy rovná cene zlata a za jej krádež sa trestalo popravou. 

Od jari až do jesene

Na dobrej úrode mastichy sa začína pracovať už skoro na jar. Rodina po zime prichádza do sadov, aby zhodnotila stav stromov po zime, ktorá síce na tomto území nie je mrazivo tuhá, ale častý vietor môže stromy poškodiť

Na jar nastáva čas čistenia priestoru pod stromami. Okolie každého stromu sa musí pozametať a čo najlepšie vyčistiť od nečistôt. Dôkladné vyčistenie znamená ľahšiu prácu na jeseň – pri samotnom zbere mastichových kryštálov.

Mastichové sady sú typické bielymi fľakmi, ktoré sú zreteľné už z veľkej diaľky. Belosť tvorí vápno, ktorým sa vysypáva okolie stromov. To má zabrániť lepeniu sa kryštálov do prachu zeme a teda aj ľahší zber.

Chioská masticha - ako sa pestuje?
Vysypanie okolia stromov uľahčuje zber chioskej mastichy

Narezávanie stromu Pistacius Lentiscus a získavanie mastichy

Prvý zárez do stromu Pistacius Lentiscus prebieha v apríli. Vtedy sa nareže najsilnejšia tepna stromu jemným, nie hlbokým nárezom. Domáci tomuto aktu hovoria “prebudenie”. Strom vtedy okamžite začne “plakať” a vypúšťať liečivú živicu. Systém narezávania je dôsledný a založený na dlhoročných  skúsenostiach.

Stromy Pistacius Lentiscus sa začínajú narezávať už v mladom veku a tak sa pripravujú na svoje plodné obdobie. Živica sa z nich začína zbierať zhruba v siedmom roku života, pričom najplodnejšie obdobie zažíva strom medzi 30-40rokom. Na narezávanie stromu a získavanie mastichy sa používa špeciálny nástroj nazývaný kentitiri.

Kentikiri - nástroj na získavanie mastichy
Kentikiri – nástroj na získavanie mastichy

Stromy mastichy sú mimoriadne trvácne, dožívajú sa viac ako sto rokov, ich výkonnosť a množstvo vyprodukovanej živice však postupne klesá. To, ako dlho a intenzívne strom rodí závisí od starostlivosti pestovateľov – ak by zárezy v strome boli príliš hlboké, alebo by ich bolo príliš veľa, strom bude mať kratšiu životnosť a neodmení sa pestovateľom dostatočne hodnotnou úrodou.

Kvôli narezávaniu stromov prichádza rodina do sadu pravidelne každé 3-5 dní počas ôsmych týždňov, každý týždeň sa strom narezáva vyššie a vyššie. Narezávanie stromov prebieha od júla do augusta.

Na konci augusta sa začína so zberom prvých, najväčších kúskov mastichy, ktoré sa nazývajú “pita”. Ide o najcennejšie kusy, ktoré majú pre pestovateľov najväčšiu hodnotu a ak sú kvalitne očistené, sú najvýhodnejšie na predaj. Ostatné, menšie kúsky živice sa zbierajú postupne počas leta. Posledná, najdôležitejšia časť zberu mastichy je v septembri. Koncom mesiaca sa celé rodiny presúvajú do sadov, kde špeciálnymi hrabličkami zoškrabávajú zo stromov posledné kúsky nahromadenej živice.

Tie sa zametajú spod stromov do veľkých vriec a zvážajú sa do miest, kde prichádza na rad ďalšia etapa spracovania mastichy – čistenie. O tom si povieme v ďalšom článku.

Chios - pestovatelia mastichy
Zber chioskej mastichy priamo v sade