Crohnova choroba diagnostika

Protizápalová aktivita Chioskej mastichy

Chioská masticha živica stromov Pistacia lentiscus, rastúcich na ostrove Chios v Egejskom mori, má už po stáročia svoje nezastupiteľné miesto v prírodnej medicíne stredomorskej oblasti. Jej antibakteriálnym účinkom a tiež mechanizmom protizápalových účinkov sa s preukázateľným výsledkom venuje viacero štúdií. Podľa práce autoriek Triantafyllou a Bikineyevovej, uverejnenej v roku 2011, masticha potláča oxidatívny stres vyvolaný proteínom TNF-α, často sa podieľajúcim v systémových zápalových ochoreniach. TNF-α výrazne zvyšuje bunkovú produkciu superoxidov, chioská masticha však dokázala jej produkciu úplne zastaviť. Táto jej vlastnosť sa podľa štúdie významne podieľa na protizápalovej aktivite Chioskej mastichy.

Masticha - zubná pasta

Masticha pri liečbe Crohnovej choroby

Ďalší vedeckí pracovníci sa venovali priamo skúmaniu mastichy ako prostriedku pri liečbe Crohnovej choroby. Grécki vedci Kaliora, Stathopoulou a kolektív testovali na vzorke desiatich pacientov s miernou až stredne rozvinutou Crohnovou chorobou, účinok približne dvoch gramov mastichy denne počas štyroch týždňov. Podľa výsledkov štúdie zverejnenej vo februári 2007, zaznamenali výrazné zníženie hladín interleukínu-6 (glykoproteínu podporujúceho vznik a rozvoj zápalu) a CRP* v sére spomínaných pacientov.

Crohnova choroba

Účinky na dyspepsiu

Práce tímu lekárov z nemocnice Hatzikosta v gréckej Ioannine sa venovali dvojito zaslepeným placebom kontrolovaným štúdiám účinkov mastichy na poruchu trávenia – dyspepsiu. Jej prejavy, ktorými boli najmä bolesti žalúdka, bolesti v oblasti brušnej dutiny v čase úzkosti, tupé bolesti a pálenie záhy, sa významne zlepšili v skupine užívajúcej Chioskú mastichu v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Záver

Hoci nejde o všeliek, možno podľa výsledkov prác vedeckých tímov považovať Chioskú mastichu za sľubný prostriedok v prírodnej liečbe ochorení zažívacieho ústrojenstva. Jej priaznivý celkový vplyv však preukázali nielen štúdie, ale ich možno dohľadať aj v skúsenostiach užívateľov na viacerých, prevažne cudzojazyčných, internetových fórach sústreďujúcich pacientov s podobnými diagnózami.

masticha-active_chios

* CRP  je C-reaktívny proteín, látka bielkovinového pôvodu, ktorého zvýšená prítomnosť v krvi indikuje napadnutie organizmu baktériami.

Informácie o Crohnovej chorebe, príznakoch a možnostiach liečby nájdete aj v článku “Crohnova choroba

0