Úloha Chioskej mastichy v liečbe Crohnovej choroby

5. apríla 2016 Pavol Bojda Crohnova choroba

Crohnova choroba je dlhodobé ochorenie spojené so silným zápalom v črevách. Označuje sa ako neliečiteľná choroba. Aj napriek tomu však existuje niekoľko prírodných látok, ktoré pacientom môžu pomôcť uľahčiť ich život.

Žena s bolesťou brucha

Protizápalová aktivita Chioskej mastichy

Chioská masticha živica stromov Pistacia lentiscus, rastúcich na ostrove Chios v Egejskom mori, má už po stáročia svoje nezastupiteľné miesto v prírodnej medicíne stredomorskej oblasti. Jej antibakteriálnym účinkom a tiež mechanizmom protizápalových účinkov sa s preukázateľným výsledkom venuje viacero štúdií. Podľa práce autoriek Triantafyllou a Bikineyevovej, uverejnenej v roku 2011, masticha potláča oxidatívny stres vyvolaný proteínom TNF-α, často sa podieľajúcim v systémových zápalových ochoreniach. TNF-α výrazne zvyšuje bunkovú produkciu superoxidov, chioská masticha však dokázala jej produkciu úplne zastaviť. Táto jej vlastnosť sa podľa štúdie významne podieľa na protizápalovej aktivite Chioskej mastichy.

Masticha pri liečbe Crohnovej choroby

Ďalší vedeckí pracovníci sa venovali priamo skúmaniu mastichy ako prostriedku pri liečbe Crohnovej choroby. Grécki vedci Kaliora, Stathopoulou a kolektív testovali na vzorke desiatich pacientov s miernou až stredne rozvinutou Crohnovou chorobou, účinok približne dvoch gramov mastichy denne počas štyroch týždňov. Podľa výsledkov štúdie zverejnenej vo februári 2007, zaznamenali výrazné zníženie hladín interleukínu-6 (glykoproteínu podporujúceho vznik a rozvoj zápalu) a CRP* v sére spomínaných pacientov.

Crohnova choroba
Crohnova choroba sa vyskytuje v črevách

Účinky na dyspepsiu

Práce tímu lekárov z nemocnice Hatzikosta v gréckej Ioannine sa venovali dvojito zaslepeným placebom kontrolovaným štúdiám účinkov mastichy na poruchu trávenia – dyspepsiu. Jej prejavy, ktorými boli najmä bolesti žalúdka, bolesti v oblasti brušnej dutiny v čase úzkosti, tupé bolesti a pálenie záhy, sa významne zlepšili v skupine užívajúcej Chioskú mastichu v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Záver

Hoci nejde o všeliek, možno podľa výsledkov prác vedeckých tímov považovať Chioskú mastichu za sľubný prostriedok v prírodnej terapii ochorení zažívacieho ústrojenstva. Jej priaznivý celkový vplyv však preukázali nielen štúdie, ale ich možno dohľadať aj v skúsenostiach užívateľov na viacerých, prevažne cudzojazyčných, internetových fórach sústreďujúcich pacientov s podobnými diagnózami.

Masticha active pre cestovateľov

* CRP  je C-reaktívny proteín, látka bielkovinového pôvodu, ktorého zvýšená prítomnosť v krvi indikuje napadnutie organizmu baktériami.

Informácie o Crohnovej chorebe, príznakoch a možnostiach liečby nájdete aj v článku “Crohnova choroba