Fermentovaná papája a hojenie rán

17. júna 2016 Pavol Bojda Fermentovaná papája

Problematika ťažko sa hojacich, často chronických rán sa v posledných desaťročiach stáva doslova civilizačným problémom. Dôvodom nie je len starnutie obyvateľstva, najmä vo vyspelejších krajinách, ale i životné a stravovacie návyky, ktoré v súčinnosti s genetickými predpokladmi často ústia do diabetických ochorení.

Meranie cukru glukometrom

Ich nepríjemnou súčasťou sú obtiažne sa hojace rany najmä dolných končatín, ktoré môžu končiť i amputáciou. Veľavravné je už ich typické pomenovanie diabetická noha.

Čas na správne rozhodnutia

Už pri prvých varovných signáloch – prediabete – je potrebné pokúsiť sa zlepšením životosprávy i vhodnými potravinovými doplnkami znížiť hladinu cukru v krvi, pri hojení už vzniknutých rán v neskorších štádiách ochorenia je potrebné reagovať na vzniknutú situáciu čo najskôr.

Meranie cukru v krvi
Stanovenie množstva cukru v krvi pomocou glukometra

Vhodných potravín, ktoré lekári i odborníci na výživu zaraďujú na jedálny lístok cukrovkárov jestvuje celé množstvo, v poslednej dobe sa v tomto smere pozornosť upriamuje aj na fermentovanú papáju a extrakt z nej. Jej zdrojom je tropický strom s latinským názvom Carica papaya, ktorého fermentované plody sú na Filipínach, či v Japonsku už po stáročia známe ako spoľahlivé tonikum zdravia, užívané mnohými domácimi obyvateľmi každodenne.

Účinok na hojenie rán

Zaujímavá štúdia sa so sľubnými výsledkami venuje pôsobeniu fermentovaného prípravku z papáje na hojenie rán u dospelých obéznych diabetických myší. Za spomínaným výskumom stojí autorská dvojica Eric Collard a Sashwati Roy, na stránkach odbornej literatúry sa poprvýkrát objavila v roku 2010.
Po ôsmych týždňoch orálneho podávania u myší prípravok znížil hladinu glukózy v krvi a zlepšil lipidový profil, pričom nedošlo k zvýšeniu hmotnosti pokusných zvierat. Takisto bolo preukázané zníženie hladiny cholesterolu.
Pri dávkovaní 0,2 gramu na kilogram telesnej hmotnosti bolo dosiahnuté úspešné uzatvorenie sa a zahojenie rán. Pokus bol kontrolovaný skupinou myší užívajúcou placebo, požadované dávkovanie prípravku z papáje vedci dosiahli využívaním žalúdočnej sondy. Prvé pozitívne zmeny bolo možné pozorovať už po ôsmych dňoch, po ôsmych týždňoch už boli v porovnaní výsledkov oboch skupín markantné rozdiely.
Chemické procesy zodpovedné zrýchlenie procesu hojenia sú pomerne zložité, ide napríklad o stimuláciu produkcie reaktívnych foriem kyslíka makrofágmi prítomnými v rane. I tento parameter bol preukázateľne zlepšený u myší užívajúcich papáju.

Fementovaná papaja
Fermentovaná papája sa vyrába z exotického ovocia – papáje

Príroda a skúsenosti

Keďže užívanie fermentovanej papáje ľuďmi je dlhodobo preverené a bezpečné, u pacientov s chronickými ranami – vznikajúcimi najmä v spojitosti s diabetom – možno očakávať podobné benefity. Štúdie skúmajúce znižovanie hladiny cukru v krvi už boli úspešne absolvované aj na vzorke ľudských pacientov, venoval sa im napríklad tím odborníčky na molekulárnu výživu z ostrova Maurícius, Jhoti Somanah. Čo sa týka účinku fermentovanej papáje na hojenie rán u diabetikov, určite si zaslúži pozornosť.