Naozaj Chioská masticha zaberá?

16. marca 2017 Diana Bahorcová Liečba mastichou, Otázky a odpovede

Pri výbere prírodných produktov týkajúcich sa zdravia by mal byť každý obzvlášť opatrný. Hoci aj tieto produkty ako každé iné podliehajú viacerým legislatívnym procesom schvaľovania, na trh sa dostávajú produkty s neoverenými, či nedostatočne podloženými účinkami.

Mastichový kryštál

Prírodné produkty vyberajte obozretne

V niektorých prípadoch to zájde dokonca až tak ďaleko, že neúčinné produkty si vyslúžia nálepku “pofidérne”.

Chioská masticha sa ako 100% prírodný produkt stretáva s nedôverou u ľudí, ktorí ju nepoznajú. Tento opatrný postoj ľudí je prirodzený a rozhodne sa proti nemu nesnažíme bojovať. Práve naopak, kvitujeme, že ľudia dbajú na to, aby užívali iba overené prostriedky. Preto nie je našim úmyslom presviedčať o tom, že Chioská masticha je overený produkt. Vytvorenie úsudku necháme čisto na vás.

Zastávame názor, že úsudok by si mal spraviť každý sám na základe vlastného rozumu. Akékoľvek ďalšie presviedčanie by bolo v tomto prípade skôr na škodu než na osoh.

Spravili sme rešerš hodnoverných informácií o mastiche namiesto vás

To, čo však urobiť môžme, je poskytnúť vám objektívne informácie, na základe ktorých si môžte ľahšie utvoriť vlastný názor na pôsobenie Chioskej mastichy. To znamená, že už nemusíte prechádzať všakovaké informácie z rôznych zdrojov dostupných na internete, ale tento prehľad vám poskytneme v zosumarizovanej podobe v tomto článku.

Aké zdroje považujeme za objektívne pri hodnotení mastichy:

Veríme, že vám tento prehľad napomôže utvoriť si vlastný názor na účinky Chioskej mastichy. V prípade, že máte záujem o kúpu niektorého z mastichových produktov, prejdite do nášho eshopu.