Čo je helikobakter pylori?

10. februára 2021 Diana Bahorcová Helikobakter pylori, Otázky a odpovede

Helikobakter pylori (označuje sa aj ako helicobacter pylori, h. pylori, či len jednoducho helikobakter) je gram-negatívna baktéria, ktorá sa usídľuje v žalúdku.

Helikobakter pylori - detail baktérie.

Patrí medzi najrozšírenejšie baktérie vôbec. Jej prítomnosť spôsobuje celé množstvo tráviacich ťažkostí. 

Helikobakter pylori infikuje človeka, ale aj zvieratá. Najčastejším dôvodom prenosu tejto baktérie je nedostatočná hygiena. Prenos zo zvierat na človeka je však ojedinelý.

Jednou z hlavných vlastností baktérie helicobacter pylori je jeho schopnosť prežiť v kyslom prostredí žalúdka (ureáza). 

Posledné výskumy hovoria o tom, že helikobakter je baktéria, ktoré je pre organizmus prirodzená. Dokonca u detí sa neodporúča jej eradikácia, pretože jej prítomnosť v detskom veku významne vplýva na správne budovanie imunitných odpovedí u detí, dokonca vraj chráni pred rozvojom alergií a astmy. (zdroj) 

Tieto odporúčania však platia len v prípade, že helikobakter nie je v žalúdku premnožený. Aj u detí môže nastať premnoženie helikobaktera, kedy táto baktéria začne spôsobovať problémy.

Prejavy helikobaktera

Helicobacter pylori spôsobuje niekoľko tráviacich ťažkostí. Jeho príznaky v počiatočnom štádiu môžeme pripisovať bežným tráviacim problémom. Medzi prvotné príznaky HP patria: 

  • nafukovanie
  • pálenie záhy
  • bolesti brucha
  • reflux
  • kŕče v žalúdku

Helikobakter je nebezpečný hlavne po premnožení sa. Vtedy môže spôsobovať vážnejšie gastrointestinálne diagnózy – gastritída (zápal žalúdka), žalúdočné vredy, dvanástnikové vredy. Helikobakter pylori sa považuje za jednu z hlavných príčin rozvoja rakoviny žalúdka. 

Iné ako tráviace prejavy helicobacter pylori

Osídlenie helikobakterom sa môže prejavovať aj inými ako tráviacimi príznakmi. Medzi najčastejšie patria kožné problémy (napríklad dlhodobé akné, ekzémy a podobne – viac v článku Kožné prejavy helikobaktera). 

V našej praxi sa stretávame aj s nasledujúcimi príznakmi:

  • dlhodobý kašeľ
  • špecifické bolesti v chrbtici
  • bronchiálna astma
  • alergie
  • obezita – keďže helicobacter spôsobuje akútnu gastritídu, vplýva zároveň na vylučovanie gastrických hormónov, ktoré zvyšujú chuť do jedla. Po odstránení helikobaktera z tela sa aj produkcia týchto hormónov normalizuje s čím súvisí aj úprava váhy.

Helikobakter pylori treba liečiť

Až 60-70% pacientov, ktorí majú v žalúdku helikobakter pylori nepociťuje žiadne ťažkosti. Jeho prejavy závisia aj od kvality imunity daného človeka. Helikobakter pylori však aj v takomto prípade vyvoláva zápalové reakcie na sliznici žalúdka, ktoré sa stávajú chronickými. 

To, ako sa táto baktéria lieči sme podrobnejšie popísali v článku Liečba helicobacter pylori.

Je treba spomenúť, že konvenčná medicína odporúča na eradikáciu HP dvoj-alebo trojkombináciu antibiotík spojenú s užívaním inhibítorov protónovej pumpy. Pri neúspechu liečby sa pokračuje zmenou antibiotických látok a zvažuje sa kombinácia až štyroch antibiotických prípravkov. Najčastejším dôvodom, prečo je liečba HP neúspešná je rezistentnosť pacienta na antibiotiká. 

Žalúdočné vredy - liečba
Rezistencia pacientov na antibiotiká je hlavnou príčinou neúspešnej liečby HP.


Lekárska prax však odporúča v každom prípade helikobaktera liečiť, či už prírodnými prostriedkami alebo konvenčnou medicínou, v opačnom prípade hrozí riziko rozvinutia vredov (duodenálneho, peptického) a karcinómov žalúdka.

Výber liečby helikobaktera je na samotnom pacientovi. Kým mnoho pacientov dôveruje klasickej medicíne a liečbe antibiotikami, čoraz viac ľudí sa snaží pôsobiť na zdravie tráviaceho traktu šetrnejšími prírodnými metódami bez vedľajších účinkov.

Výživové doplnky s obsahom chioskej mastichy sú hodnotené veľmi pozitívne pri terapii tráviacich problémov. Prečítajte si skúsenosti reálnych užívateľov mastichy.

Vyberte si vhodný balíček pre zdravie žalúdka